Thursday, October 13, 2011

HUKUM HUDUD

Sedikit coretan mengenai Hukum Hudud, semoga ia dapat membantu meredakan kekeliruan rakan-rakan pencinta Agama Islam.

Apabila Allah menjadikan manusia, Allah juga menjadikan bersama kejadian manusia itu undang-undang yang dapat mengawal manusia daripada terjerumus ke lembah kehinaan dan kesengsaraan akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri.
...
Al-Mawardy (seorang tokoh Ilmuan Islam) mendefinisikan Hudud sebagai Sekatan-Sekatan atau Deraan-Deraan yang ditentukan oleh Tuhan sebagai balasan ( hukuman ) kerana melakukan perkara-perkara yang ditegah dan meninggalkan pekara-perkara yang diperintah, kerana tabiat semulajadi manusia yang dikuasai oleh nafsu yang melalaikan dari seksaan akhirat dengan semata-mata mengejar kelazatan dunia yang cepat / segera .
( al-Mawardy, al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 221 ).

Sekatan-sekatan dalam bahasa Arab disebut HAD dan kata jamaknya ( plural nya ) HUDUD

Melaksanakan hukum hudud ini adalah wajib dan dikira sebagai hak Allah. Maksud Hak Allah ialah seksaan itu tidak boleh digugurkan ( dimaafkan ) sama ada oleh individu atau masyarakat. ( Abdul Qadir Audah, al-Tasyri ' al-Jinaiy al-Islamiy, hlm. 78 ).

Segala Hak Allah jika tidak dilaksanakan di dunia ini akan dituntut pula di Akhirat, sebab itu kita pernah mendengar kisah para sahabat datang menyerah diri kepada Rasulallah s.a.w. dalam suatu kes perzinaan.

Terdapat 7 jenis kesalahan yang dihukumkan dengan hukum hudud iaitu :

- Zina
- Tuduhan Zina ( Qazaf ) tanpa empat saksi
- Minum Arak
- Mencuri
- Hirabah ( Perusuh / ganggu keamanan )
- Murtad
- Baghy (Bughah – Pemberontakan)

Sekarang mari kita melihat untuk siapakah Hukum Hudud ini wajib dilaksanakan.

Hukuh Hudud ini bukan untuk semua golongan manusia tetapi hanya terhad kepada orang Islam sahaja, kerana ia Hukum Islam / Hukum Orang-Orang Beragama Islam. Jadi orang bukan Islam tidak perlu risau.

Walaupun Hukum Hudud ini pastinya untuk umat Islam, bagi mereka yang bukan Islam diberi pilihan samada untuk menjalankan hukuman dengan cara Islam ataupun dengan cara yang disarankan oleh agama mereka sendiri. Dalam ertikata lain, lain agama, lain cara hukuman. Tetapi bagi agama yang tidak mempunyai kitab untuk merujuk rang undang-undang agama mereka, maka amat berpatutanlah jika dihukum dengan perundangan umum (tidak semestinya mesti Hukum Hudud) yang telah dipersetujui dan mencapai kata sepakat.

Pernah juga terjadi kes dimana orang bukan Islam seperti Kristian dan Yahudi pada zaman kegemilangan Islam memilih Hukum Hudud, oleh kerana hukuman yang lebih berat akan dilaksanakan jika menurut undang-undang agama mereka sendiri.

Inilah Keadilan Ilahi (Allah), Dia memberi pilihan di dunia tetapi tidak lagi di Akhirat. Bagaimana pun di antara malaksanakan Hukum dan Melaksanakan Cara Hidup Islam (Ad-deen) yang sempurna dan menyeluruh, melaksanakan cara hidup itu lebih utama agar manusia dapat melihat betapa Indah dan syumulnya agama suci Allah ini, dan mereka tidak berpecah dan bertelagah dalam perkara yang mereka kurang mengetaui.

Firman Allah :
"Dan umat tiap-tiap Rasul tidak berpecah belah dan berselisihan (dalam menjalankan ugama Allah) melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui (apa yang disuruh dan apa yang dilarang); berlakunya (perselisihan yang demikian) semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Dan kalaulah tidak kerana terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk menangguhkan hukuman) hingga kesuatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi Kitab ugama kemudian daripada mereka, berada dalam keadaan syak yang menggelisahkan terhadap Kitab itu.
Oleh yang demikian itu, maka serulah (mereka-wahai Muhammad – kepada berugama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka; sebaliknya katakanlah: “Aku beriman kepada segala Kitab yang diturunkan oleh Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami, dan bagi kamu amal kamu. Tidakkah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu (kerana kebenaran telah jelas nyata). Allah akan menghimpunkan kita bersama (pada hari kiamat), dan kepadaNyalah tempat kembali semuanya (untuk dihakimi dan diberi balasan)” [Asy-Syura:14&15].
Wallahu'aklam

Haji Maktar bin Haji Shapee
ADUN Sungai Bakap

Friday, September 30, 2011

Sumbangan kain ihram kepada jemaah haji


YB Ustaz Maktar telah menyumbangkan kain ihram dan kelengkapan haji kepada bakal jemaah di sekitar DUN Sungai Bakap.

Turut menerima sumbangan tersebut ialah Pegawai Tadbir Agama Daerah SPS, Ustaz Shafie Bin Abd. Wahab.

Thursday, August 18, 2011

Mufti Pulau Pinang kesal

KRONOLOGI ISU LARANGAN PENGGUNAAN PEMBESAR SUARA UNTUK BACAAN AL QURAN SEBELUM AZAN SUBUH

Perbincangan mengenai isu ini adalah di atas dasar pemerhatian dan realiti yang berlaku di kebanyakan masjid dan surau di negeri Pulau Pinang selain aduan melalui telefon dan email daripada orang awam bertanyakan hukum mengenainya.

2. Keputusan Mengenai Membaca Al Quran Sebelum Waktu Subuh Dengan Menggunakan Pembesar Suara adalah dibincang dan diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang melalui Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2011 bertarikh 7 April 2011 dan disahkan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3/2011 bertarikh 16 Jun 2011.

3. Mesyuarat turut memutuskan agar keputusan tersebut dipanjangkan kepada qaryah-qaryah masjid seluruh negeri Pulau Pinang melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP). Keputusan berkenaan telah dihantar kepada Pengarah JHEAIPP pada 12 Julai 2011 untuk tindakan selanjutnya kerana qaryah-qaryah masjid terletak di bawah pentadbiran JHEAIPP.

ASAS PERBINCANGAN DAN KUASA JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG

1. Perlu ditegaskan bahawa isu ini dibincang dan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bukan atas arahan atau tekanan daripada mana-mana pihak sama ada pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang mahupun mana-mana pertubuhan atau orang perseorangan.

2. Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang adalah satu jabatan yang bertanggungjawab menjawab dan menyelesaikan segala kemusykilan serta permasalahan berkaitan hukum Islam di negeri ini. Ia berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 45 Enakmen Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 iaitu :-

Mufti hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan semua perkara Hukum Syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di Negeri Pulau Pinang selepas Yang di-Pertuan Agong, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Enakmen ini.

3. Jika merujuk kehendak Seksyen 48 (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Enakmen Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, berkaitan Tatacara pembuatan fatwa, keputusan ini bukanlah satu fatwa.

4. Keputusan mesyuarat tersebut TIDAK DIWARTAKAN dan keputusan ini adalah sebagai satu NASIHAT HUKUM yang sering diputuskan sama ada melalui jawapan terus daripada Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang dari semasa ke semasa atau dipohon pandangan terlebih dahulu daripada Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang melalui Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa. Ia merupakan suatu keputusan HUKUM sebagai panduan serta menjelaskan pandangan Islam tentang amalan tersebut kepada seluruh umat Islam di negeri Pulau Pinang untuk diikuti dan dipatuhi.

5. Tatacara pembuatan fatwa mengikut kehendak Seksyen 48 (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Enakmen Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 adalah seperti berikut :-

(1) Sebelum Jawatankuasa Fatwa membuat fatwa, Mufti boleh menyebabkan apa-apa kajian atau penyelidikan dijalankan sebagaimana yang diarahkan olehnya dan kertas kerja disediakan.

(2) Apabila Jawatankuasa bercadang hendak membuat fatwa, Mufti hendaklah memanggil suatu mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang dicadangkan itu.

(3) Selepas fatwa disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa, Mufti hendaklah, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa, membuat syor kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenannya bagi penyiaran fatwa itu dalam Warta.

(4) Apabila fatwa itu diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, Jawatankuasa Fatwa hendaklah memaklumkan Kerajaan Negeri tentang Fatwa itu dan selepas itu hendaklah menyebabkan fatwa itu disiarkan dalam Warta.

(5) Sesuatu fatwa yang disiarkan dalam Warta hendaklah disertakan dengan pernyataan bahawa fatwa itu dibuat di bawah seksyen ini.

(6) Sesuatu fatwa hendaklah disiarkan dalam bahasa kebangsaan dalam tulisan rumi, tetapi teks fatwa itu dalam tulisan jawi boleh juga disiarkan.

(7) Apa-apa pernyataan yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa tidak boleh diambil sebagai fatwa melainkan jika pernyataan itu disiarkan dalam Warta menurut subsyeksyen (4).

ULASAN SOHIBUS SAMAHAH DATO’ SERI MUFTI BERHUBUNG ISU BERKENAAN

1. S.S Dato’ Seri Mufti melahirkan kekesalan di atas segala kenyataan yang tidak professional dan tidak berhemah daripada semua pihak termasuk menuduh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang membuat keputusan secara melulu berkaitan isu tersebut.

2. Keputusan tersebut diputuskan adalah berdasarkan rasa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan bagi menyatakan kebenaran dan ia bersandarkan dalil yang sohih.

3. Islam mensyariatkan untuk tidak mengangkat suara dengan kuat kecuali azan dan beberapa rutin ibadah lain seperti khutbah dan sebagainya. Adapun selain dari itu, tiada nas yang menyuruh kita menguatkan suara sehingga mengganggu orang lain. Bahkan perbuatan itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi dalam Islam ketenteraman orang lain wajib dipelihara melainkan jika ada pengecualian tertentu yang diizinkan oleh syarak.

4. Walaupun bacaan Al-Quran dan zikir amatlah baik, namun kita tidak boleh memaksa orang lain mendengar bacaan kita. Mungkin orang lain ingin membacanya sendiri atau ingin membacanya pada waktu lain atau mereka sedang sakit atau ada anak kecil yang sedang tidur atau mereka tidak difardukan solat seperti wanita yang haid atau bukan Islam dan lain-lain.

5. Rasulullah S.A.W melarang mengangkat suara bacaan di masjid sehingga mengganggu mereka yang lain yang sedang beribadah atau menyakitkan orang lain. Jika mereka yang sedang berada di dalam masjid yang memang bersedia untuk beribadah pun tidak dibenarkan untuk diangkat suara bacaan sehingga mengganggu konsentrasi atau tumpuan terhadap solat mereka, mana mungkin untuk menguatkan suara bacaan melalui pembesar suara sehingga mengganggu mereka yang sedang berada di luar masjid.

6. Larangan ini adalah keputusan yang berlaku pada zaman yang belum ada pembesar suara yang gangguannya tidaklah setakat mana hanyalah bagi mereka yang berada di dalam masjid sahaja, bagaimana jika Rasulullah dan para sahabat serta para ulamak dahulu melihat keadaan pembesar suara pada zaman kita ini, dengan itu memang wajar arahan meminta dielakkan bacaan-bacaan yang dibuat melalui pembesar suara yang boleh mengganggu orang luar dan dalam masjid. Mematuhi hal ini bukan kerana isu politik, tetapi itu arahan Nabi Muhammad SAW dan juga menjaga Islam yang harmoni.

SAHIBUS SAMAHAH DATO’ SERI HAJI HASSAN BIN HAJI AHMAD
MUFTI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

(15 Ogos 2011)

Friday, August 12, 2011

Kenyataan Media Exco Hal Ehwal Agama Islam P.Pinang isu pembesar suara sebelum Subuh

PIMPINAN KERAJAAN NEGERI TIDAK CAMPUR TANGAN KEPUTUSAN MAJLIS FATWA NEGERI BERHUBUNG ISU LARANGAN PENGGUNAAN PEMBESAR SUARA SEBELUM SUBUH

Pimpinan Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak pernah campur tangan dalam sebarang keputusan Majlis Fatwa Negeri yang dipengerusikan oleh Mufti Negeri Sahibul Samahah Datuk Seri Haji Hassan Ahmad dan dianggotai oleh para ulamak, professional agama, serta wakil daripada istana.

Saya hanya mengetahui keputusan Majlis Fatwa berhubung larangan menggunakan pembesar suara sebelum subuh, berdasarkan laporan akhbar yang disiarkan pada hari ini.
Justeru, saya menolak dengan sekeras-kerasnya tohmahan pihak yang mengaitkan pimpinan kerajaan negeri terlibat dengan keputusan Majlis Fatwa tersebut.

Namun begitu, kerajaan Negeri Pulau Pinang menghormati keputusan Jawatankuasa Fatwa Pulau Pinang bil. 2/2011 yang bersidang pada 7 April 2011, mengenai hukum membaca Al-Quran sebelum subuh dengan menggunakan pembesar suara.

Mesyuarat Majlis Fatwa Bilangan 2/2011, yang dipengerusikan Mufti Negeri Pulau Pinang kemudiannya telah disahkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Bil.3/2011 pada 6 Jun 2011 memutuskan bahawa bacaan Al-Quran menggunakan pembesar suara dari surau dan masjid
sebelum waktu subuh adalah dilarang menurut Hukum Syara'.

Namun, kerajaan negeri berpendirian pentadbiran masjid dan surau boleh
mempertimbangkan sama ada mahu meneruskan tradisi dan amalan sedia ada atau sebaliknya, setelah menerima pemberitahuan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ( JHEAIPP) tentang keputusan Jawatankuasa Fatwa.

Sungguhpun begitu, sebagai pentadbir institusi agama, mereka sewajarnya menghormati keputusan Majlis Fatwa yang membuat keputusan berdasarkan hukum Islam, tanpa dipengaruhi mana-mana pihak.

Majlis Fatwa memutuskan bahawa perbuatan tersebut boleh mengganggu orang lain sama ada yang berada di dalam atau di luar masjid demi maslahah ummah. Ini berdasarkan hadis dan dalil yang berkaitan, bermaksud…

"Daripada Abi Sa'id al-Khudri berkata ia : ketika Nabi s.a.w beriktikaf ( beribadah dalam masjid), baginda mendengar mereka mengangkat suara bacaan (al-Quran) sedangkan ketika itu Nabi s.a.w berada di tempat ibadah baginda. Lalu baginda mengangkat langsir dan bersabda : Ketahuilah setiap kamu bermunajat kepada tuhannya, jangan sebahagian kamu menyakiti sebahagian yang lain dan jangan kamu mengangkat suara bacaan melebihi yang lain dalam solat." ( sunan Abi Daud, hadis ke 1332, juzuk 2, cet. Dar al Hadis)

Keputusan tersebut kemudiannya telah dimaklumkan kepada JHEAIPP pada 12 Julai 2011 untuk tindakan selanjutnya.

Saya yakin, demi kepentingan politik sempit pihak-pihak tertentu akan mengambil peluang mengekploitasi keputusan majlis fatwa tersebut. Pihak berkenaan pastinya akan menabur fitnah kononnya kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang anti-Islam.

Dalam semangat Ramadan Al-Mubarak ini, demi kepentingan umat Islam, kerajaan negeri sentiasa membuka pintu rundingan dan mengalu-alukan muzakarah dan perbincangan dengan mana-mana pihak bagi memartabatkan Islam di negeri bertuah ini.

Malah, saya mengalu-alukan pihak yang tidak bersetuju dengan keputusan Jawatankuasa Fatwa bermuzakarah dengan pihak terbabit dalam semangat saudara seagama.

YB Abdul Malik Kassim
Exco Hal Ehwal Agama Islam, Pulau Pinang
12 Ogos 2011

Thursday, August 11, 2011

Bonus minimum RM600 bagi kakitangan awam Pulau Pinang

Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng hari ini mengumumkan pemberian bonus minimum RM600 untuk kakitangan awan negeri itu.

Kira-kira 7,800 kakitangan awam daripada badan berkanun, majlis tempatan dan jabatan kerajaan di Pulau Pinang, akan menerima bonus tersebut.

NONELim berkata guru Kafa (al-Quran dan Fardhu Ain) pula akan dibayar minimum RM300 duit raya.

Menurutnya, jumlah tersebut adalah bersamaan dengan setengah bulan bonus bagi mereka yang berpendapatan kira-kira RM1,000 sebulan. (Mereka yang bergaji lebih, akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi.)

Kerajaan negeri itu akan membelanjakan kira-kira RM3 juta untuk bayaran bonus, kata Lim, yang juga setiausaha agung DAP.

Ini berikutan pengumuman kerajaan persekutuan dua hari lalu bahawa kakitangan awam akan mendapat minimum RM500 'duit raya'.

"Kita bagi tambahan RM100," kata Lim dalam sidang akhbar hari ini.

"Ini sebagai penghargaan kerajaan negeri kepada kakitangan awam dam guru Kafa," katanya.

Tuesday, August 9, 2011

MPSP amal 'menang-menang' atasi masalah peniaga

Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) mengamalkan sikap 'menang-menang' dalam usaha mengatasi masalah para peniaga di up town, Bandar Perda, kata yang dipertuanya, Maimunah Sharif (gambar).

Usaha itu dibuat supaya para peniaga bazar Ramadhan, peniaga premis kekal serta orang ramai mengecapi keselesaan lalu lintas terutamanya menjelang petang dan malam sepanjang Ramadhan.

Justeru itu tambahnya, kepada para peniaga bazar Ramadhan yang masih enggan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh MPSP khasnya mereka yang mendirikan khemah (kanopi) kekal di kawasan yang bukan dibenarkan akan diroboh menjelang Isnin ini.

"Pihak MPSP telah pun mengeluarkan notis amaran dan tarikhnya pun dah tamat tetapi kita tidak mahu bertindak melulu melainkan berhemah. Saya mahukan semua pihak sama-sama bertolak ansur supaya tidak ada sesiapa yang terinaya dalam masalah itu," ujarnya kepada media di Pejabat MPSP pagi tadi.

Para peniaga tegas beliau, masih boleh menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa dengan mendirikan kanopi kecil yang oleh dibawa pulang, memastikan kenderaan mereka tidak menjadi stor atau mengikat alatan perniagaan mereka di pokok berhampiran.

Perbuatan tersebut jelas Maimunah, mencacatkan pemandangan ekoran langkah MPSP yang mementingkan persekitaran yang bersih, aman dan harmoni.

Setiausaha MPSP, Rozali Mohamud berkata, kawasan yang dibenarkan mendirikan kanopi kekal ialah di tapak letak kereta di hadapan Nasi Kandar Nasymir manakala di kawasan lain mesti memunggah barang perniagaan mereka setelah selesai berniaga pada tengah malam agar kawasan berkenaan boleh diguna oleh orang ramai untuk meletak kenderaan.

Setakat hari ini, tinggal 16 peniaga lagi yang masih tidak merobohkan kanopi manakala 3 daripadanya telah berbuat demikian.

Pembinaan kanopi kekal di luar kawasan up town menyebabkan lalu lintas senantiasa sesak, pelanggan premis sedia ada tidak dapat masuk ke lokasi dan menyebabkan tempat letak kereta tidak dapat digunakan pada siang hari.

"Para peniaga dari susur Petronas sehingga ke jalan hujung Lorong Perda Utama 1 hendaklah memunggah kanopi selepas berniaga agar pemandangan di situ cantik dan indah," ujarnya pada majlis yang sama.


Tuesday, August 2, 2011

Kerajaan Negeri lulus bina 11 ribu rumah mampu milik


Kerajaan negeri Pulau Pinang menafikan bahawa ia gagal membina rumah kos rendah dan sederhana sejak mengambil teraju pemerintahan negeri pada 2008. Sebaliknya, menurut ketua menteri, Lim Guan Eng sejak menumbangkan BN, kerajaan negeri Pakatan Rakyat telah membina 11,596 rumah yang berharga antara RM42,000 (kos rendah) dan RM72,500 (kos sederhana).
NONE
Pada sidang akhbarnya hari ini, Lim berkata kerajaan negeri juga bercadang membangunkan semula beberpa projek perumahan yang akan membabitkan 992 rumah kos rendah dan 192 rumah kos sederhana.

"Setakat ini kami amat bersabar dengan dakwaan pembangkang (BN) yang menuduh kami tidak meluluskan rumah mampu milik dan rumah kos sederhana. "Di sini, kami ingin mengemukakan bukti bahawa selepas 2008, kita telah meluluskan pembinaan rumah-rumah itu walaupun dana kita terhad kerana tidak murah bagi membina rumah-rumah berkenaan,” kata Lim.

Beliau kemudian mengedarkan risalah dan gambarajah bagi membuktikan hujahnya dan berkata perkara tersebut juga telah dijelaskan di dewan undangan negeri. "Ini adalah fakta.

Kenyataan pembangkang bersifat fitnah menuduh kami tidak membina sebuah pun rumah ( kos rendah dan sederhana) amat jahat,” katanya.

Beliau merujuk kenyataan ketua perhubungan Umno Pulau Pinang Zainal Abidin Osman yang membidas kerajaan negeri kerana didakwa tidak membina sebarang rumah mampu milik untuk golongan miskin sejak tahun 2008.

Wednesday, February 23, 2011

Skandal Pulau Jerejak: Guan Eng desak Tsu Koon bayar balik RM30 juta

GEORGETOWN, 22 Feb: Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng tetap mendesak mantan Ketua Menteri Tan Sri Dr.Koh Tsu Koon supaya bertanggungjawab terhadap skandal Pulau Jerejak yang menyebabkan kerugian sebanyak RM30 juta kepada rakyat dan kerajaan negeri.

Mengulas isu yang semakin meruncing ini, Lim menggesa Tsu Koon supaya membayar balik wang yang telah merugikan rakyat semasa pentadbiran kerajaan Barisan Nasional (BN) di bawah kepimpinan beliau dahulu.

Lim berkata, kini telah tiba masanya bagi kerajaan negeri pimpinan beliau menuntut kembali wang rakyat yang telah hilang tanpa memberi apa-apa manfaat kepada rakyat maupun kerajaan negeri ini.

"Kerajaan negeri telah membuat keputusan meminta Tsu Koon supaya menebus kembali nilai kerugian yang dialami sebanyak RM30 juta demi kepentingan rakyat negeri ini.

"Sebagai seorang menteri kabinet yang bertanggungjawab terhadap petunjuk prestasi utama (KPI) yang profesional maka adalah tanggungjawab beliau untuk mengarahkan syarikat UDA untuk memulangkan kembali wang skandal Pulau Jerejak kepada rakyat negeri ini, " tegas Lim.

Sebelum ini isu penyelewengan skandal penyerahan tanah Pulau Jerejak kepada Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) dan operasi perjalanannya kepada Tropical Island Resort (TIR) telah berlaku semasa Tsu Koon sebagai Ketua Menteri.

Manakala nilai kerugian melibatkan premium tanah berjumlah RM10.6 juta bagi 32 hektar tanah di Pulau Jerejak tidak dibayar kepada kerajaan negeri walaupun Tsu Koon telah memberikan geran tanah.

Selain dari itu, kos pelaburan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) sejumlah RM15.44 juta kepada TIR tidak mendapat pulangan kerana syarikat tersebut tidak mendapat keuntungan.

Pinjaman oleh PDC berjumlah RM3.6 juta kepada TIR antara tahun 1992 sehingga 2007 selepas penyerahan Pulau Jerejak kepada UDA juga belum dijelaskan sehingga kini.

Skandal yang dibongkar ini sepatutnya mendapat perhatian SPRM dan juga pihak berkuasa supaya penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang berlaku sentiasa memberi keadilan kepada mereka yang menjadi mangsa.


Saturday, February 12, 2011

Iktibar daripada kejatuhan

Kejatuhan sesebuah pemerintahan harus menjadi iktibar dan peringatan kepada semua penguasa terutamanya mereka yang zalim.

Allah S.W.T Maha Mendengar malahan pula doa mereka yang teraniaya itu tiada hijab di antaranya, maka dengan Khudrat dan IradatNya akan membantu gerakan mereka.

Pemimpin negara harus melihat akan sampai masanya giliran mereka pula setelah Indonesia, Filipina dan Thailand berganti pemerintahan.

Perjuangan bangsa sebenarnya tidak akan bertahan lama kecuali perjuangan membela Islam itu diberi keutamaan kerana Allah akan membantu mereka yang membantuNya. Ini satu jaminan Allah S.W.T yang jelas di dalam Al-Quran, surah Muhammad : 7

Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu.
Tidak salah membela bangsa, tetapi bimbinglah mereka ke jalan yang diredhai Allah. Janganlah apabila kepercayaan diberi untuk mentadbir, kelak pemimpin itu menggadai amanah rakyat dengan melakukan jenayah dan maksiat.

Wallahuaklam.


Hj. Maktar bin Hj. Shapee
ADUN Sungai Bakap

Friday, February 11, 2011

Pulau Pinang anjur perarakan Maulidur Rasul

Seperti biasa, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengadakan Majlis Perarakan sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri 1432H/2011M bertempat di Padang Kota Lama pada 15 Februari ini bermula jam 7.00 pagi.

Exco Hal Ehwal Agama, Perdagangan Dalam dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Abdul Malik Abul Kassim berkata, sebagaimana tahun lalu temanya tetap sama iaitu 'Wasattiyah Tunggak Kecemerlangan Ummah' yang menjurus kepada maksud melahirkan kesederhanaan dalam Islam.

Menurutnya, memandangkan program ini merupakan kesinambungan kepada program tahun lepas kebanyakan pengisianya tidak berubah, cuma individu yang terbabit sahaja yang berganti contohnya ceramah Maulidur Rasul akan disampaikan oleh Sheikh Faisol Omar dari Jabatan Agama Islam Kedah dan persembahan nasyid dari Jabatan Penjara Pulau Pinang iaitu johan Festival Nasyid Peringkat Negeri Pulau Pinang 2010.

Katanya lagi, bacaan kitab Bidayat As-Sul Fi Tafdil Rasul selama dua hari berturut-turut di Masjid Negeri tetap disampaikan oleh Ahli Majlis Fatwa dan Ahli Majlis Syura Negeri Pulau Pinang, Rosli Othman bermula jam 8.30 pagi sehingga 5.00 petang pada 12 dan 13 Februari.

Ia, tambahnya akan diikuti Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil pada 14 Februari di Masjid Negeri bermula jam 7.00 malam yang diketuai oleh Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang.

Beliau berkata, seramai 4,000 peserta pembarisan dijangka akan mengambil bahagian pada perarakan tahun ini yang melibatkan Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, badan berkanun, badan bukan kerajaan serta lain-lain.

Pada hari yang sama juga, katanya diadakan Perhimpunan Ummah di Dewan Sri Pinang di mana antara pengisiannya ialah anugerah khas Maulidur Rasul kepada personaliti yang mencipta nama peringkat negara dan antarabangsa, pelancaran Dana Wakaf oleh Yang Dipertua Negeri, ceramah Maulidur Rasul serta persembahan nasyid.

Katanya, kali ini juga Radio Pulau Pinang (Mutiara FM) telah mengadakan jalinan kerjasama untuk menyiarkan ceramah agama dari tokoh agama dari negeri atau kebangsaan selama 10 siri yang bertemakan Maulidur Rasul bermula dari 10 hingga 20 Februari di samping memperkenalkan Pameran Tamadun Islam pada 15 Februari di tempat yang sama.

"Dengan pemberitahuan ini tiada lagi mana-mana pihak mengambil peluang menghentam kerajaan negeri kononnya tidak menganjurkan perarakan Maulidur Rasul sepertimana kekecuhan di tahun lepas," ujarnya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Batu Maung.


Saturday, February 5, 2011

Gong Xi Fa Cai

Thursday, February 3, 2011

Kerajaan Negeri tetap bongkar isu tanah Pulau Jerejak


Skandal penyerahan tanah di Pulau Jerejak oleh pemimpin Barisan Nasional (BN) terdahulu sebelum peralihan kuasa kepada Pakatan Rakyat (PR) akan tetap dibongkar bagi memberi pendedahan sebenar kepada rakyat.

Mengulas mengenainya, Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng berkata, kerugian yang mencecah RM30 juta adalah satu skandal yang melibatkan kerugian kepada rakyat dan juga kerajaan negeri.

"Rakyat mengalami kerugian bersama-sama dengan kerajaan negeri. Wang premium tanah yang sepatutnya bernilai RM10.6 juta untuk 32 hektar tidak dibayar. Pulau Jerejak tidak kita perolehi. Pulangan pun tiada. Ia kerugian semata-mata.

"Kini sudah tiba masanya bagi kita mendapatkan semula Pulau Jerejak dan jumlah wang yang begitu banyak telah diberikan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang kepada mereka," ujarnya lagi.

Isu skandal penyerahan tanah Pulau Jerejak kepada Perbadanan Pembangunan Bandar atau UDA dan operasi perjalanannya kepada Tropical Island Resort telah berlaku semasa zaman pemerintahan Tan Sri Dr Koh Tsu Koon sebagai Ketua Menteri.

Ekoran dari kerugian tersebut, kerajaan negeri telah membuat keputusan akan mengedarkan sebanyak 300 ribu risalah mengenai penyelewengan tersebut semasa zaman BN dahulu bagi menjelaskan perkara sebenar kepada rakyat negeri ini.

Risalah yang diterbitkan dalam Bahasa Malaysia dan juga Mandarin itu telah mula diedarkan.

Ia juga bagi memberi peluang kepada rakyat untuk membuat penilaian mengenai pentadbiran yang berlaku dizaman BN dengan kerajaan negeri sedia ada dari PR.


Saturday, January 29, 2011

Pemberian hamper Tahun Baru Cina DUN Sungai Bakap & DUN Sungai Acheh

Program edaran limau di Pasar Awam Sg.Bakap dan Pasar Awam Bandar Tasek Mutiara.

Kemudian terus menyampaikan hamper sempena Tahun Baru Cina di Pasar Awam Sg. Bakap, Dewan PPS Tmn Lima Kongsi, Dewan Fasa 2 Bandar Tasek Mutiara, Kepala Gajah, Dewan Sri Ampangan dan Kem Kebun Bunga Sg.Kechil.

Monday, January 24, 2011

Surat terbuka daripada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng kepada Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Parlimen Malaysia (PAC)

21 Januari 2011

YB Datuk Seri Azmi Khalid,
Pengerusi,
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC),
Parlimen Malaysia,
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat Datuk Seri,

Meminta Segerakan Audit Khas Oleh Ketua Audit Negara Ke atas Skandal Kehilangan RM30 Juta Tropical Island Resort(TIR) Pulau Jerejak Demi Kepentingan Rakyat Pulau Pinang

Dengan segala hormatnya kami ingin merujuk kepada pengumuman YB selaku Pengerusi PAC mengenai perkara di atas baru-baru ini.

Kami amat berterima kasih atas arahan YB kepada Ketua Audit Negara untuk menjalankan audit khas ke atas kehilangan RM 30 juta yang dialami oleh kerajaan negeri Pulau Pinang dalam skandal penyerahan tanah dan operasi Tropical Island Resort(TIR) Pulau Jerejak sebelum 2008. YB telah menyatakan tidak ada had tempoh masa ditetapkan kepada Ketua Audit Negara untuk menyiapkan audit khas tersebut.

Demi kepentingan rakyat Pulau Pinang kami ingin meminta YB mengarahkan audit khas disegerakan dalam masa terdekat dan rumusan mutakhir dibuat agar menangani kehilangan RM 30 juta ini. Jumlah RM30 juta ini amat penting bagi rakyat negeri sebanyak 1.6 juta orang yang dapat menikmati banyak program sosial daripadanya. Lagipun demi masa depan TIR Pulau Jerejak, hala tuju muktamad amat diperlukan.

Isu TIR Pulau Jerejak dicetuskan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Tan Sri Koh Tsu Koon yang menuduh kerajaan baru kami tidak menguruskannya dengan baik. Ini ekoran bot yang ingin dinaiki oleh YB Tan Sri Koh ke Pulau Jerejak lambat dan terdapat ada ular dalam bilik stor dalam TIR.

Sebenarnya YB Tan Sri Koh telah menyerahkan TIR dimiliki 51% oleh Urban Development Authority(UDA) dan 49% oleh syarikat milikan kerajaan negeri, Penang Development Corporation(PDC), sejak 1992. Beliau juga membenarkan hampir semua tanah yang boleh digunakan di Pulau Jerejak diserahkan kepada UDA sejak 2001.

Pengurusan operasi TIR tidak berjalan dengan baik dan rugi setiap tahun. PDC tidak pernah terima sebarang dividen daripada TIR. Sehingga sekarang TIR mengalami kerugian terkumpul RM18 juta. Ini bermakna pelaburan PDC sebanyak 49% dalam TIR sebanyak RM15.435 juta dan pinjaman kepada TIR RM3.6 juta tidak boleh didapat balik.

Berdasarkan kepada akaun audit TIR, prestasi kewangan syarikat bagi lapan (5) tahun kebelakangan ini dari 2005 sehingga 2009 adalah seperti berikut :-
Tahun Keuntungan/(Kerugian) Selepas cukai(RM) Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul (RM) Nilai Aset Ketara Bersih Sesaham (NTA Per Share) (RM)
2005 (3,375,008) (8,058,754) 0.74
2006 (3,471,944) (11,530,698) 0.63
2007 (2,286,178) (13,816,876) 0.56
2008 (1,873,345) (15,690,221) 0.50
2009 (2,344,672) (18,034,893) 0.43

Selain daripada kerugian RM 19 juta yang ditanggung oleh PDC, kerajaan negeri pun rugi bila RM10.6 juta kerana kegagalan membayar premium tanah oleh TIR kepada Pejabat Pentadbir Tanah Pulau Pinang untuk 80 ekar tanah di Pulau Jerejak yang diberikan. Sila lihat lampiran yang disertakan bersama.

Amatlah diharapkan tindakan yang sewajarnya harus dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab atas skandal ini dan membolehkan kerajaan negeri mendapat wang balik daripada golongan yang berhutang. Itulah sebabnya audit khas ini harus disegerakan. Sekian terima kasih.

Yang benar,

LIM GUAN ENG
KETUA MENTERI PULAU PINANG


Lampiran:

RUMUSAN TENTANG KEHILANGAN RM 30 JUTA OLEH KERAJAAN NEGERI DALAM TROPICAL ISLAND RESORT SDN BHD (TIR)

Jumlah keseluruhan besar kerugian yang dihadapi oleh PDC dan Kerajaan Negeri (menerusi PTG) berkaitan dengan skandal kelulusan tanah Pulau Jerejak kepada TIR adalah sebanyak RM30 juta. Butiran adalah seperti berikut:

1. Isu Tanah RM10.6 Juta Untuk 80 Ekar Tanah di Pulau Jerejak

Kelulusan oleh Kerajaan Negeri pada 15 Januari 2001 dengan tempoh pajakan selama 60 tahun sehingga 10 Oktober 2062. Pada 3/1/2001, Exco telah membuat keputusan bahawa TIR diberikan geran hak milik sebaik sahaja ansuran pertama sungguhpun tidak dijelaskan dengan sepenuhnya. Ini berlawanan dengan amalan biasa di bawah seksyen 180 Kanun Tanah Negara bahawa Pentadbir Tanah hanya boleh keluarkan geran apabila bayaran premium dijelaskan dengan sepenuhnya.

Jumlah premium tanah ialah RM12.95 juta (iaitu RM3.72 skp) bagi tanah berkeluasan 80 ekar. Kadar faedah yang dikenakan ialah 4% setahun dan tempoh pembayaran balik ialah dari tahun 2004 sehingga 2013 (selama 10 tahun). Baki yang masih belum dijelaskan adalah sebanyak RM10.60 juta (termasuk faedah sebanyak RM1.81 juta). TIR tidak mampu membayar ansuran mengikut jadual yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri disebabkan oleh prestasi kewangan syarikat yang tidak baik.

Sebagai rumusan geran tanah tidak sepatutnya dikeluarkan sehingga premium tanah dibayar penuh supaya tidak berlaku hutang bayaran premium. Keputusan Exco meluluskan geran tanah dikeluarkan tanpa bayaran penuh dikutip menyebabkan tunggakan hutang RM10.6 juta daripada TIR sejak tahun 2004. Kerajaan negeri telah kehilangan tanah sungguhpun premium tanah belum dibayar penuh.
2. Kehilangan Kos Pelaburan PDC RM 15.435 Juta

Modal berbayar TIR adalah sebanyak RM31.5 juta. Kos pelaburan PDC berdasarkan ekuiti 49% adalah sebanyak RM15.435 juta.
3. Kehilangan Pinjaman Pemegang Saham oleh PDC RM3.6 Juta

Pada 28 Disember 2007, PDC telah memberi pinjaman pemegang saham sebanyak RM3.41 juta kepada TIR untuk menampung kos operasi syarikat. Keseluruhan jumlah tersebut sebanyak RM3.60 juta (termasuk faedah sebanyak RM193,553 atas kadar faedah 3.5% setahun) masih belum dijelaskan.

*Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang

PAC diminta siasat projek Pulau Jerejak

Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) diminta menyiasat dengan segera akaun dan laporan terperinci projek pembangunan Pulau Jerejak bagi memastikan tidak berlaku penyelewengan.

Demikian dinyatakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Pantai Jerejak, Sim Tze Tzin sebagai mengulas kenyataan Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng bahawa rakyat mengalami kerugian ekoran ketidaklancaran projek pembangunan di pulau tersebut.

Katanya, kerugian sepertimana yang dimaklumkan berikutan premium tanah sebanyak RM10.6 juta yang masih lagi belum dijelaskan oleh Syarikat Tropical Island Resort kepada Pejabat Pentadbir Tanah Pulau Pinang.

"Manakala Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) pula terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM19 juta. Kerjasama antara PDC dan Uda Holdings Berhad sewajarnya dihentikan kerana ia merugikan kerajaan negeri.

"Uda juga bukannya pakar dalam bidang pembinaan tempat-tempat pelancongan. Mereka juga gagal menguruskan dengan baik resort yang terletak di Pulau Jerejak," katanya lagi.

Sim juga berkata, kerugian itu adalah kerana perancangan yang tidak komprehensif Uda bagi membangunkan pusat pelancongan Pulau Jerejak melalui pembinaan empat fasa projek yang merangkumi pembinaan ekopelancongan, rumah mewah dan juga marina di pulau tersebut.

"Dengan adanya siasatan terperinci, maka keadilan akan dapat dicapai sama ada terdapat atau tidak pihak yang terbabit dalam penyelewengan yang membabitkan projek pelancongan tersebut," ujarnya lagi.

Pulau Pinang tubuh Yayasan Islam

Kerajaan negeri meluluskan penubuhan Yayasan Islam Negeri Pulau Pinang tetapi lokasinya belum dipastikan lagi, kata Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Mansor Othman.

Jelasnya, namun berapa peruntukan belum lagi dinyatakan dengan jelas kerana ia dalam proses mengenal pasti tanah dan perbelanjaan keseluruhan.

"Masyarakat Islam sekali lagi menerima berita gembira apabila Kerajaan Negeri telah meluluskan penubuhan Yayasan Islam Negeri Pulau Pinang. Penubuhan itu sekaligus boleh meningkatkan syiar Islam selepas Kerajaan Pakatan Rakyat memberikan kenaikan peruntukan untuk Majlis Agama Islam Pulau Pinang (Maipp) berbanding di era pentadbiran Barisan Nasional (BN), " ujarnya ketika ditemui di majlis penyampaikan anak kunci rumah kepada warga emas Encik Taha Daud di Tanah Liat, Bukit Mertajam pagi tadi.

Menurut beliau, pembentukan Yayasan Islam Pulau PInang akan melaksanakan mana-mana tugas yang tidak dimainkan oleh Maipp mahupun Jabatan Agama Islam Pulau PInang (Jaipp).

Golongan profesional akan dipanggil mengendalikan Yayasan Islam Pulau Pinang ini selain mencari perbagai kaedah untuk diketengahkan sebagai cadangan peranan yayasan itu kelak.

"Yayasan itu nanti bukan menjalankan tanggungjawab yang bertindih dengan Maipp dan Jaipp sebaliknya menjalankan aktiviti yang lain asalkan ia melibatkan kepentingan umat Islam sejagat," tegasnya.

Sebelum itu, Yang Dipetua Maipp, Ustaz Elias Zakaria berkata, Pusat Urus Zakat (PUZ) telah pun memperuntukan RM15 ribu untuk membina rumah Taha Daud yang sebelum ini tinggal keseorangan di rumah usang di Kampung Tanah Liat.

Dengan bantuan itu menjadikan pada tahun 2010 PUZ telah membina 30 buah rumah yang menelan belanja RM900 ribu.

Manakala kerja baik pulih rumah pula melibatkan 164 rumah keseluruhan Pulau Pinang dengan kos RM1.7 juta di tahun yang sama.

"Memandangkan kita tidak mahu ada lagi individu Islam hidup melarat maka PUZ akan membantu bagi meningkatkan emej Islam agar dipandang tinggi oleh masyarakat bukan Islam," terangnya.

Hadir sama dalam program itu ialah Timbalan YDP Maipp, Ustaz Saleh Man, Mufti Kerajaan Negeri, Datuk Hasan Ahmad dan Pengarah PUZ, Dr Azman Samat.

Saturday, January 15, 2011

Ziarah


Menziarahi rakan kita dari masyarakat India yang telah meninggal dunia di Taman Puteri Gunung. Turut menyampaikan sumbangan di bawah peruntukan pengurusan jenazah DUN Sungai Bakap.


Monday, January 3, 2011

Banjir di Sungai Kechil

Menziarahi mangsa banjir di kawasan-kawasan yang terlibat bersama Pegawai Daerah, Penghulu, Ketua Polis Daerah, JPS dan JKKK.

Pulau Pinang negeri hijau pertama di Malaysia

Kenyataan media oleh Lim Guan Eng di Komtar, George Town pada hari Ahad, 2hb Januari 2011:

Adakah BN dan Gerakan Pulau Pinang sedia menyokong penuh inisiatif Kerajaan Negeri PR tanpa beg plastik percuma setiap hari sepanjang tahun serta menolak kempen pro-plastik oleh Malaysian Plastic Manufacturers Association (MPMA)?

Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjadikan Pulau Pinang negeri hijau pertama di Malaysia dan mengurangkan tapak kaki karbon(carbon footprint), inisiatif "Tanpa Beg Plastik Percuma Setiap Hari" telah dimulakan pada 1.1.11. Kerajaan negeri harap boleh dapat kerjasama daripada semua pihak termasuk pihak kerajaan persekutuan untuk menjayakan inisiatif ini yang diadakan buat pertama kali di Malaysia.

Tidak hairanlah dengan bantahan kuat daripada MPMA ke atas inisiatif tanpa beg plastik percuma kerana menjejaskan perniagaan mereka. Tetapi kerajaan negeri hairan mengapa BN dan Gerakan Pulau Pinang enggan menyokong inisiatif hijau kerajaan negeri Pulau Pinang dan berdiri bersama dengan MPMA.

Adakah BN dan Gerakan Pulau Pinang sedia menyokong penuh inisiatif kerajaan negeri PR tanpa beg plastik percuma setiap hari sepanjang tahun serta menolak kempen pro-plastik oleh MPMA?

Sebenarnya inisiatif ini membolehkan keadaan "3kali menang" yang menguntungkan pengguna, kerajaan negeri dan alam sekitar. Contohnya bila Sunway Carnival Mall menubuhkan "Recycling Buy Back Centre" atau Pusat Kitar Semula ESH dan berjaya mengumpul lebih 100 tan bahan kitar semula dalam satu tahun, pengguna akan untung contohnya lebih kurang RM400 untuk satu tan surat khabar lama bila dijual. Pada masa yang sama, kerajaan negeri menjimatkan kos bayaran pelupusan sisa pepejal yang perlukan RM50 setan atau RM5000 untuk 100 tan.

Dengan kata lain, pengguna akan menang dengan untung RM5,000 dan kerajaan negeri akan menang dengan jimatkan kos RM5,000 sedangkan masyarakat akan menang secara umum dengan pelihara alam sekitar dan selamatkan bumi.

Harus diingati bahawa rakyat Malaysia membuang sumber kitar semula dalam bentuk plastik bernilai RM 163 juta dalam 2 tahuni ini. Setiap individu gunakan lapan helai plastik seminggu yang mengambil masa 500 thaun unutk diuraikan (decompose).

Pengurangan penggunaan beg plastik ini adalah terpakai kepada semua hypermarket, supermarket, departmental stores, farmasi, restoran makanan segera, rangkaian nasi kandar, kedai serbaneka (termasuk kiosk stesen minyak). Manakala pasar mini dan premis perniagaan tunggal juga perlu mematuhi syarat baru semasa pembaharuan lesen iaitu melaksanakan Hari Tanpa Beg Plastik 3 hari seminggu iaitu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu. Penjaja dan pasar adalah dikecualikan daripada peraturan baru tersebut.

Untuk mereka yang hendak beg plastik, perlu bayar sebanyak 20 sen sekeping, yang akan disalurkan kepada akaun Rakan Anti- Kemiskinan Negeri Pulau Pinang (RAK). Sejak Julai 2009 hingga Ogos 2010, sebanyak RM174,280 telah disalurkan kepada Tabung RAK.

Kerajaan negeri percaya bahawa semua 1.6 juta inginkan anak-anak dan cucu-cucu kita mewarisis alam sekitar dan bumi dalam keadaan yang elok daripada kita. Oleh itu sungguhpun inisiatif kerajaan negeri akan bawa kesulitan, adalah diharapkan warga Pulau Pinang boleh menolak kempen pro-beg plastik MPMA bersama dengan Gerakan dan BN Pulau Pinang.

Lim Guan Eng
Ketua Menteri Pulau Pinang

Pulau Pinang akan bina universiti di Penanti

Sebagai sebuah kerajaan yang berjiwa rakyat, Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan mewujudkan sebuah universiti di kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun) Penanti dalam tahun ini.

Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Mansor Othman berkata demikian selepas menyerahkan bantuan keperluan persekolahan kepada golongan yang tidak berkemampuan di Yayasan Aman, Penanti pagi tadi.

Ketika ditemui beliau berkata, adalah menjadi aspirasi utama kerajaan negeri memberi peluang pendidikan yang terbaik bagi masyarakat negeri ini untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka.

"Lokasi kawasan telah pun dikenal pasti. Segala perkara berkaitan dengan penubuhan insititusi tersebut sudah pun berada pada peringkat terakhir. Kita sekarang berada dalam proses pembangunan sahaja.

"Selain dari universiti dalam kawasan Penanti yang juga berada dalam Parlimen Permatang Pauh, kerajaan negeri juga akan mewujudkan sebuah lagi institusi yang akan memberi fokus kepada pembangunan ummah yang dikenali sebagai Yayasan Islam Pulau Pinang," tegasnya lagi.

Tambahnya, dengan kewujudan institusi tersebut, ia membuktikan kerajaan negeri tidak meminggirkan nasib orang Melayu di Pulau Pinang.

Difahamkan, yayasan yang akan beroperasi awal tahun ini, akan memberi penekanan kepada keperluan masyarakat Islam seperti pendidikan, ekonomi dan sosial.

“Kita bukan saja mahu masjid berperanan sebagai tempat ibadah, tetapi juga merangkumi semua aspek kehidupan masyarakat yang menitikberatkan ilmu agama semata-mata, tetapi juga membuka ruang sebagai tempat untuk meningkatkan ekonomi dan membentuk peribadi atau pembangunan insan, " katanya lagi.

Beliau yang juga Adun Penanti, optimis apa yang termaktub dalam manifesto pilihan raya yang lalu bagi mewujudkan institusi ini ternyata berjaya direalisasikan sepertimana yang dinyatakan dalam pemerintahan Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang.