Monday, March 26, 2012

Melawat Pembinaan Projek Tebatan Banjir

10:30 pg - YB Hj. Maktar melawat kawasan tebing sungai di Sungai Duri yang dibina sangkar batu bagi menghalang air membanjiri kampung berhampiran. Turut hadir menemani YB ialah Setiausaha JKKK Sungai Duri. YB ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak JPS SPS yang menyegerakan projek tersebut.


No comments: